niedziela, 17 czerwca 2018

Polityka Prywatności www.pldom.pl

Polityka prywatności PLDOM.PL 
                                

  Drogi użytkowniku

   Dbając o najwyższą jakość ochrony PANI/PANA prywatności, serwis www.pldom.pl został dostosowany do nowych obowiązujących przepisów prawnych chroniących PANI/PANA dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania wszelkich danych w naszym serwisie od 25.05.2018 r. jest art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.     

     W związku z tym przygotowaliśmy dla PANI/PANA niezbędne informacje, które znajdują się poniżej. Zawierają opis w jaki sposób przetwarzamy PANI/PANA dane osobowe oraz jakie są związane z tym prawa.
     Na naszym portalu internetowym nie stosujemy profilowania, automatyzacji i dzięki temu polityka prywatności jest bardzo przejrzysta. Przyjazna dla każdej osoby korzystającej z naszych usług. Baza danych jest uproszczona do koniecznego minimum.
                                                
           - Numer zgłoszenia,
           - email,
           - numer telefonu (opcjonalnie).                           
  
    Poniższy tekst jest kompendium informacji, obowiązków Firmy PLDOM.PL wobec PANI/PANA i zbiorem praw na podstawie pełnego tekstu ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
          
                          Pełna wersja do wglądu pod zakładką "DPIA / R.P.EU i Rady(UE) ".

     Firma PLDOM.PL zapewnia, że staramy się pozyskiwać za zgodą PANI/PANA dane osobowe w jak najbardziej ograniczonej – niezbędnej formie.
            Nasza maksyma.
           “Szacunek to podstawa współpracy, nie jest luksusem.
                                                           jest normalnym odruchem człowieka”

            Dziękuję, że Jesteś Tutaj, i życzę udanych transakcji na PLDOM.PL

                                                                           Pozdrawiam Franciszek Ponicki

                                                          ------------------------------------

1. Kto zarządza PANI/PANA prywatnością w PLDOM.PL?

       Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane PANI/PANA dane osobowe, jest pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki
     ulica Praska 56 30-322 Kraków
     NIP: 735 157 59 88
     REGON: 490701875
     Email: poczta@pldom.pl ,
         operator internetowej platformy pldom.pl dostępnej pod adresem http://pldom.pl/ . 

     Do danych osobowych zgromadzonych przez portal pldom.pl ma wgląd jedna osoba, Franciszek Ponicki i właściciel danych osobowych. Całość zbioru informacji zgromadzona jest w sposób manualny, na oddzielnym dysku bez dostępu do sieci internetowej.

2. Jak się z nami skontaktować?

     Napisz drogą email, lub skontaktuj się telefonicznie z osobą odpowiedzialną.
 Dane kontaktowe:
                Franciszek Ponicki
                adres e-mail: poczta@pldom.pl ,
                telefon: 503 123 525 

3. Jak otrzymujemy dane osobowe?

     W najprostszy, przejrzysty sposób.
  Podczas publikacji ogłoszenia / reklamy na stronie www.pldom.pl . To Państwo decydujecie jakie dane zostaną udostępnione administratorowi i osobom odwiedzającym portal.

4. Intencje i podstawy prawne przetwarzania PANI/PANA danych osobowych przez PLDOM.PL

     Przetwarzamy podane dobrowolnie dane osobowe, jedynie do niezbędnych celów nakierowanych na realizację umowy zawartej z PANIĄ/PANEM. Działamy zgodnie z przepisami                                ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

                                                             W tym do:

     • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z portalu www.pldom.pl;

     • dokonywania transakcji i płatności prowizji za dodanie ogłoszenia/ reklamy na łamach strony internetowej www.pldom.pl (przy opcji płatnej);

     • zakładania i zarządzania PANI/PANA kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi PANI/PANA konta i rozwiązywania problemów technicznych;

     • oddzielna zgoda przy - realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży / zakupu / wynajmu / publikacji rozszerzonej;

     • obsługi reklamacji związanej z usługą na stronie www.pldom.pl w przypadku, gdy PANI/PAN złoży taką reklamację;

     • obsługi zgłoszeń, które do nas PANI/PAN kierujecie (poprzez formularz kontaktowy);

     • do kontaktowania się z PANIĄ/PANEM, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

    Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. Wykorzystujemy również PANI/PANA dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego zadania na rzecz portalu www.pldom.pl, którym jest:

      • manualne monitorowanie PANI/PANA aktywności na portalu www.pldom.pl;  

      • dopasowanie, skorygowanie, usunięcie w razie potrzeby reklamy / ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu w serwisie www.pldom.pl;

      • oddzielna zgoda przy - prowadzeniu wobec PANI/PANA ogłoszenia / reklamy działań marketingowych dodatkowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, reklamy na banerach, telebimach, plakatach.

      • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy PANI/PANU drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych - regulaminowych na portalu www.pldom.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu; 

      • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

      • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych wyłącznie dla celu obsługi portalu i firmy PLDOM.PL Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa).


5. Dlaczego PANI/PAN jest zobowiązany podać nam dane osobowe?
     To jedyny sposób na miłą współpracę. Wymagamy podania przez PANIĄ/PANA jak najbardziej ograniczonych, niezbędnych danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez administratora w ramach portalu www.pldom.pl  .

            W przypadku ogłoszenia/reklamy podstawowej wymagane minimum:
                                               
                                   • adres e-mail
                                            lub
                                   • kontakt telefoniczny
                                            + tekst oferty + zdjęcie wykonane przez ogłoszeniodawcę.

    Numer dostępu/klienta do portalu www.pldom.pl nadawany jest przez administratora. 

    Istnieje możliwość publikacji ogłoszenia anonimowo. Kontakt email lub kontakt telefoniczny do wiadomości administratora portalu PLDOM.PL.  

            W przypadku ogłoszenia/reklamy dla firm wymagane minimum: 

                                    • adres email,

                                    • kontakt telefoniczny,

                                    • dane firmy do celów wystawienia faktury, rachunku
                                       + tekst oferty + zdjęcie wykonane przez ogłoszeniodawcę.

    Numer dostępu/klienta do portalu www.pldom.pl nadawany jest przez administratora. 

    Istnieje możliwość publikacji ogłoszenia anonimowo – kontakt do wiadomości osoby zarządzającej portalem PLDOM.PL.

    Powyższe dane są konieczne do uruchomienia systemu ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA/REKLAMY na łamach serwisu www.pldom.pl .


6. Jakie masz uprawnienia wobec pldom.pl w zakresie przetwarzanych danych?

         * Gwarantujemy spełnienie wszystkich PANI/PANA praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
         * prawo dostępu,
         * sprostowania
         * oraz usunięcia PANI/PANA danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie profilowaniu automatycznemu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

                  Z uprawnień tych Państwo możecie skorzystać, gdy:

       • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

       • w odniesieniu do żądania usunięcia danych PANI/PANA dane nie będą już niezbędne do celów portalu, dla którego zostały zebrane przez pldom.pl Nieruchomości Kraków;

       • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;

       • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych;

       • PANI/PANA dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

        • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 

        •  PANI/PANA dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne PANI/PANU do obrony lub dochodzenia roszczeń;

        •  lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

        • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie PANI/PANA danych odbywa się na podstawie PANI/PANA zgody lub umowy zawartej z PANIĄ/PANEM.

  Wyraźnie tutaj trzeba zaznaczyć że administrator jest objęty wymogami prawa zawartego w ustawie podatkowej i obowiązkami wobec organów służb publicznych. Wszelkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

      Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania PANI/PANA danych osobowych, gdy:

       • wniesiony sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się PANI/PAN znalazł,

       • PANI/PANA danych osobowych podlegają automatyzacji lub są profilowane. W pldom.pl nie stosujemy automatyzacji, profilowania.

       • PANI/PANA dane osobowe przetwarzane są na potrzeby nie związane z portalem www.pldom.pl

       • w innych uzasadnionych przypadkach i zgodnych z wymogami prawem. 


8. Komu udostępniamy PANI/PANA dane osobowe?

        * Podane przez PANIĄ/PANA dane osobowe udostępniamy poprzez witrynę www.pldom.pl (Państwo zamieszczacie ogłoszenie samodzielnie, lub przy naszym wsparciu)

        * osobom odwiedzającym serwis,

        * podmiotom zapewniają usługi płatnicze przy zamieszczaniu płatnego ogłoszenia (Państwo dokonujecie tej czynności samodzielnie poza serwisem pldom.pl),

        * stronom transakcji, z którymi Pani/Pan buduje kontakty na stronie www.pldom.pl
                             i 
        * dodatkowa opcja objęta dodatkową klauzulą zgody w przypadku bezpośredniego kontaktu ze stronom transakcji                         
                             oraz 
        * podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, również dodatkowa klauzula zgody.

        * W pewnych sytuacjach jesteśmy zobligowani przekazać PANIĄ/PANA dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami w uzasadnionych przypadkach..


9. Jak długo przechowujemy PANI/PANA dane osobowe?

      A. Przechowujemy całość podanych danych osobowych dla celów promujących PANI/PANA ogłoszenie przez okres obowiązywania obustronnie dobrowolnej umowy lub do momentu wniesienia przez PANIĄ/PANA sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. A także w pewnych sytuacjach po jej zakończeniu w celach:
         • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
         • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
         • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
         • przechowujemy do celów archiwizacyjnych w minimalnym manualnym - ręcznym formacie, to jest NUMER KLIENTA / NUMER TELEFONU i KONTAKT EMAIL . W opcji Firma , dane fakturowe i faktura.

Maksymalny czas przechowywania to 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Na uzasadnione życzenie usuwamy.

      B. W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć dobrowolnie udział – będziemy przechowywać PANI/PANA dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia, wręczania nagród. Po zakończeniu akcji/konkursu dane osobowe są usuwane.

      C. Przechowujemy w celu:
           * rozliczalności spraw związanych z serwisem pldom.pl,
           * udowodnienia przestrzegania przepisów prawa podatkowego,
           * wykonywania obowiązków wobec organów służb publicznych w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli dotyczącej przetwarzania danych osobowych,
         ale nie dłuższy jak 6 lat zgodny z wymogami prawa podatkowego.   

 10. Jak wpływa na Twoje prawa do ochrony danych osobowych Automatyzacja i profilowanie ?

     W myśl obowiązujących interpretacji prawa RODO na portalu pldom.pl automatyzacja nie została wprowadzona.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób bez udziału człowieka tylko przez formularz zgłoszeniowy w trakcie redagowania ogłoszenia ( sposób składania oferty kupna, sprzedaży, wynajmu ),

     Profilowanie również nie wprowadziliśmy na portalu pldom.pl
Wybór przez Panią/Pana odpowiedniego działu podczas zmieszczenia ogłoszenia, jest jedynym manualnym osobistym profilowaniem. 

      Nie stosujemy przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych. 

Wszelkie dodatkowe informacje udzieli osobiście osoba odpowiedzialna Franciszek Ponicki.
Email: poczta@pldom.pl
Telefon: 503 123 525

               DODATKOWA INFORMACJA.
      Dbając o Państwa prywatność na stronie www.pldom.pl  nie zostały wprowadzone inne mechanizmy pozyskiwania danych osobowych. Przykładowo - pliki cookies (ciasteczka). 
   W 2012 roku Unia Europejska nałożyła na właścicieli witryn obowiązek informowania o tego typu praktykach z plikami cookies (efektywnie regulacje weszły w życie 22 marca 2013 roku). Należy pamiętać, że ciasteczka nie są jedynym możliwym mechanizmem cichego obserwowania użytkowników i nie są to tylko dane przechowywane po stronie użytkownika – w bardzo podobny sposób można wykorzystywać informacje gromadzone po stronie serwera. Wbrew popularnej nazwie (ang. EU cookie law) dyrektywa unijna dotyczy wszystkich mechanizmów używanych do gromadzenia danych o użytkownikach, a nie tylko cookies. W związku z europejskimi wytycznymi w 2013 roku znowelizowana została ustawa Prawo Telekomunikacyjne, która swoim art. 173 nakłada obowiązek informowania o przechowywaniu i wykorzystywaniu ciasteczek. Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi kara finansowa, która może być nałożona przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  NIE STOSUJEMY.

                NaKoniec
       Jako Administrator Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniam Państwu możliwość:

         • dostępu do swoich danych osobowych;

         • zmiany w przetwarzanych przez nas danych;

         • cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas danych;

         • wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); Stosowny wniosek należy złożyć do Administratora Danych Osobowych: Przydatne dokumenty i informacje w pozostałych zakładkach/działach na powyższej stronie.

     Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

          adres:
            ul. Stawki 2       
            00-193 Warszawa

                                        pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki